KOMITET BUDOWY MASZYN

SEKCJA TEORII MASZYN
I MECHANIZMÓW

english version polish version
Piąte zebranie Sekcji TMM

Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów
zaprasza wszystkich Członków i Ekspertów Sekcji
na
piątek zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 16 listopada 2018 r. w Szczecinie

Miejsce:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Aleja Piastów 19, Szczecin,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, sala 302a.

Czas spotkania:
Zebranie KBM i jubileusz w godz. 8:00 – 16:00,
zebranie sekcji TMM w godz. 12:45 – 13:30 (sala 302a dostępna od 12:00),

W ramach Zebrania Plenarnego KBM oraz sesji naukowej z okazji Jubileuszu 80‑lecia Profesora Krzysztofa Marchelka.

Program:
1. Informacje o pracach zespołu ds. opracowania „historii TMM w Polsce” – prof. Teresa Zielińska / dr hab. Cezary Rzymkowski.
2. Inicjatywa Sekcji TMM ustanowienia Nagrody KBM im. Jana Oderfelda.
3. Informacje o postępach prac grupy inicjatywnej tworzącej reprezentację środowiska TMM w Polsce wobec IFToMM – prof. Antoni Gronowicz.
4. Informacje różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu sekcji do dnia 7.11.2018
Potwierdzenie uczestnictwa w sesji naukowej do dnia 31.10.2018 na adres: karwat@agh.edu.pl

Członkowie Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów

w kadencji 2016-2020


 1. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 2. Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
 3. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący
 4. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 5. Prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
 6. Prof. dr hab. inż. Józef Szala
 7. Dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Zespół Ekspertów Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów

w kadencji 2016-2020


powołany uchwałą KBM dnia 29.09.2016


 1. Prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik – ATH w Bielsku-Białej
 2. Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz – Politechnika Łódzka
 3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – AGH Kraków
 4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski – Politechnika Warszawska
 5. Mgr inż. Krzysztof Dędek – Maskpol S.A.
 6. Dr hab. inż. Marian Dobry – prof. Politechniki Poznańskiej
 7. Prof. dr hab. inż. Marian Dudziak – PWSZ w Kaliszu
 8. Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Politechnika Warszawska
 9. Prof. dr hab. inż. Józef Giergiel – PWSZ w Nowym Sączu
 10. Prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz – Politechnika Wrocławska
 11. Prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel – Politechnika Rzeszowska
 12. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak – Politechnika Lubelska
 13. Dr hab. inż. Roman Kaczyński – prof. Politechniki Białostockiej
 14. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński – Politechnika Gdańska
 15. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior – Politechnika Warszawska
 16. Dr hab. inż. Andrzej Kołodziej – prof. PWSZ w Kaliszu
 17. Prof. dr hab. inż. Czesław Kundera – Politechnika Świętokrzyska
 18. Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc – Politechnika Krakowska
 19. Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski – Politechnika Warszawska
 20. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała – Politechnika Częstochowska
 21. Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski – Politechnika Koszalińska
 23. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Politechnika Gdańska
 24. Dr hab. inż. Stanisław Zawiślak – prof. ATH w Bielsku-Białej
 25. Prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska – Politechnika Warszawska

Honorowy Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów


 • Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – Politechnika Śląska


Zespół ds. opracowania „historii TMM w Polsce”


 1. Prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Przewodnicząca) – Politechnika Warszawska
 2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – AGH Kraków
 3. Prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz – Politechnika Wrocławska
 4. Dr hab. inż. Roman Kaczyński – prof. Politechniki Białostockiej
 5. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński – Politechnika Gdańska
 6. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała – Politechnika Częstochowska
 7. Dr hab. inż. Cezary Rzymkowski – prof. Politechniki Warszawskiej
 8. Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – Politechnika Śląska
 9. Dr hab. inż. Stanisław Zawiślak – prof. ATH w Bielsku-Białej


Program działalności Sekcji TMM

w kadencji 2016-2020


 1. Utworzenie witryny internetowej Sekcji TMM według wzoru ustalonego dla całego KBM.
 2. Przygotowanie opracowania dotyczącego historii Sekcji TMM oraz najwybitniejszych polskich uczonych w tym obszarze nauki, techniki oraz edukacji inżynierskiej.
 3. Regularne spotkania członków Sekcji oraz Zespołu Ekspertów z udziałem przedstawicieli przemysłu i NCBiR, raz w semestrze, w różnych ośrodkach badawczych, z programem naukowym i organizacyjnym.
 4. Inicjatywa objęcia patronatem KBM czasopisma naukowego Machine Dynamics Research, wydawanego od roku 1984 przez Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej (Red. Naczelny - prof. Jerzy Bajkowski, Lista B MNiSzW, 14p. od 2015).
 5. Objęcie patronatem KBM i udział organizacyjny Sekcji TMM w regularnie odbywającej się co 2 lata ogólnopolskiej konferencji naukowej utworzonej w roku 1979 pod nazwą „Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo” (od roku 2015 w formule międzynarodowej, pod tytułem „Methods and Tools for CAE – Concepts and Applications”, najbliższa w roku 2017 w Bielsku-Białej).
 6. Zorganizowanie Minisympozjum w zakresie TMM i tematyki pokrewnej podczas IV Polskiego Kongresu Mechaniki, w roku 2019 w Krakowie.Piąte zebranie Sekcji TMM

Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów
zaprasza wszystkich Członków i Ekspertów Sekcji
na
piątek zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 16 listopada 2018 r. w Szczecinie

Miejsce:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Aleja Piastów 19, Szczecin,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, sala 302a.

Czas spotkania:
Zebranie KBM i jubileusz w godz. 8:00 – 16:00,
zebranie sekcji TMM w godz. 12:45 – 13:30 (sala 302a dostępna od 12:00),

W ramach Zebrania Plenarnego KBM oraz sesji naukowej z okazji Jubileuszu 80‑lecia Profesora Krzysztofa Marchelka.

Program:
1. Informacje o pracach zespołu ds. opracowania „historii TMM w Polsce” – prof. Teresa Zielińska / dr hab. Cezary Rzymkowski.
2. Inicjatywa Sekcji TMM ustanowienia Nagrody KBM im. Jana Oderfelda.
3. Informacje o postępach prac grupy inicjatywnej tworzącej reprezentację środowiska TMM w Polsce wobec IFToMM – prof. Antoni Gronowicz.
4. Informacje różne.

Pobierz protokół w formacie PDF
Czwarte zebranie Sekcji TMM

Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów
zaprasza wszystkich Członków i Ekspertów Sekcji
na
czwarte zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 11 maja 2018 r. w Krakowie

Miejsce:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
aleja Adama Mickiewicza 30, 33-332 Kraków,
Klub Profesora AGH,
Budynek Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (A-0), niski parter.

Czas spotkania:
seminarium i wizyta na cmentarzu w godz. 11:00 – 14:00,
zebranie sekcji w godz. 14:00 – 15:00 (sala 103, budynek D-1),
obiad o godz. 15:00.

W ramach otwartego seminarium naukowego z okazji zakończenia prac renowacyjnych grobowca Maksymiliana Tytusa Hubera, organizowanego przez Krakowski Oddział PTMTS więcej informacji

Program:
1. Powitanie.
2. Informacje o pracach zespołu ds. opracowania „historii TMM w Polsce”.
3. Inicjatywa Sekcji TMM ustanowienia Nagrody KBM im. Jana Oderfelda.
4. Przygotowanie do utworzenia organizacji pozarządowej PK TMM w formule towarzystwa naukowego, będącego partnerem IFToMM.
5. Informacje różne (konferencje, doktoraty hc, jubileusze, inne wydarzenia).
6. Wolne wnioski.

Pobierz protokół w formacie PDF
Sprawozdanie z działalności Sekcji TMM w latach 2016-2017
Trzecie zebranie Sekcji TMM

Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów
zaprasza wszystkich Członków i Ekspertów Sekcji
na
trzecie zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 17 listopada 2017 r. w Gdańsku

Miejsce:
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, sala 264

Czas spotkania: 13:30 - 14:30

W ramach Sesji Naukowej z okazji 70-lecia urodzin prof. Edmunda Wittbrodta więcej informacji

Program:
1. Powitanie.
2. Informacje o pracach zespołu ds. opracowania „historii TMM w Polsce”.
3. Inicjatywa Sekcji TMM ustanowienia Nagrody KBM im. Jana Oderfelda.
4. Informacja o działaniach PK TMM i IFToMM.
5. Informacje różne (konferencje, doktoraty hc, jubileusze, inne wydarzenia).
6. Wolne wnioski.

Pobierz protokół w formacie PDF
Drugie zebranie Sekcji TMM

Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów
zaprasza wszystkich Członków i Ekspertów Sekcji
na
drugie zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 28 czerwca 2017 r. w Warszawie

Miejsce:
Gmach Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 21/25, sala Rady Wydziału (nr 105), I piętro.

Czas spotkania: godz. 11:00 - 14:00 + czas na obiad

Program:
1. Powitanie.
2. Prezentacja Wydziału MEiL.
3. Informacja po zebraniu plenarnym KBM dnia 30 marca 2017 w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.
4. Referat prof. Krzysztofa Kędziora i prof. Cezarego Rzymkowskiego pt. „Jan Oderfeld – Człowiek Niezwykły”.
5. Powołanie zespołu ds. opracowania „historii TMM w Polsce”.
6. Informacja o działaniach PK TMM i IFToMM.
7. Informacja o organizacji XXVI Konferencji TMM i Układów Mechatronicznych – prof. Antoni Gronowicz.
8. Informacje różne (konferencje, doktoraty h.c., jubileusze, inne wydarzenia).
9. Wolne wnioski.
10. Zwiedzanie Laboratorium Aerodynamiki Wydziału MEiL.

Około godz. 14 obiad.

Parking: możliwa jest rezerwacja miejsca parkingowego po wcześniejszym zgłoszeniu marki i numery rejestracyjnego samochodu na adres sebastian.korczak@simr.pw.edu.pl.

Pobierz protokół w formacie PDF
Pierwsze zebranie Sekcji TMM

Pierwsze zebranie Sekcji TMM KBM PAN
dnia 9 grudnia 2016 r. w Warszawie

Miejsce:
Gmach Wydziału SiMR PW, ul. Narbutta 84, Warszawa, sala Rady Wydziału, III piętro, nr 3.12.

Czas spotkania: godz. 11.00 - 13.00 + czas na obiad

Program:
1. Powitanie.
2. Wręczenie nominacji członkom Zespołu Ekspertów Sekcji TMM.
3. Powołanie Honorowego Przewodniczącego Sekcji TMM.
4. Referat prof. Józefa Wojnarowskiego pt. „Z historii TMM w Polsce”.
5. Przedstawienie programu prac Sekcji TMM w kadencji 2016-2020.
6. Omówienie sprawy wzajemnych relacji Sekcji TMM KBM PAN i Polskiego Komitetu TMM.
7. Referat prof. Jerzego Lewitowicza pt. „Eksploatacja a cywilizacja na przykładzie techniki lotniczej”.
8. Informacja o XV Kongresie IFToMM w 2019 r. w Krakowie – prof. Tadeusz Uhl.
9. Wolne wnioski.

Pobierz protokół w formacie PDF

Przewodniczący sekcji

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Instytut Podstaw Budowy Maszyn - Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel.: +48 22 234 8258
e-mail: wku@pw.edu.pl


Sekretarz sekcji, redaktor strony

dr inż. Sebastian Korczak
Instytut Podstaw Budowy Maszyn - Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel.: +48 22 234 8532
e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl